Lokomotywy

Lokomotywy . Parowozy. W budownictwie drogowym parowozy są coraz rzadziej stosowane przyczyną tego jest stosunkowo duży ich ciężar a w związku z tym konieczność stosowania szyn o większej wytrzymałości, układanych na podkładach wyłącznie drewnianych i w mniejszych odstępach również konieczność zaopatrywania parowozów w dość dużą Ilość odpowiedniej wody sprawia dodatkowe trudności. Dalszą niedogodnością jest długie przygotowywanie parowozu (około 1 godz.) do pracy, z powodu konieczności wytworzenia pary w odpowiedniej ilości i prężności. Parowozy stosuje się jeszcze na dużych robotach ziemnych oraz do przewozu na znaczne odległości przez dłuższy okres czasu, a więc wtedy, kiedy tor nie ma charakteru prowizorycznego. Zaletami parowozu jest niski kaszt paliwa, utrzymania i remontu oraz długi okres eksploatacji. Głównymi częściami parowozów są: kocioł parowy, maszyna, parowa i podwozie. Kocioł parowy. W parowozach używa się kotłów K leżących. W tylnej części zwanej stojakiem, znajduje się skrzynia paleniskowa O (ogniowa) wykonana przeważnie z blachy stalowej. Skrzynia paleniskowa łączy się z płaszczem stalowym kotła za pomocą zespórek bocznych i stropowych. W dnie skrzyni paleniskowej znajduje się ruszt R, a pod nim popielnik P z klapami otwieranymi ze stanowiska maszynisty M dla regulowania dopływu powietrza. Z przodu skrzyni paleniskowej znajdują się drzwiczki d do wrzucania paliwa stałego. Z tylnej ściany skrzyni paleniskowej, tzw. ściany sitowej S, wychodzą płomieniówki p, które kończą się w dymnicy D. Ilość, długość i średnica płomieniówek zależna jest od wymaganej powierzchni ogrzewalnej. Na kotle znajduje się zbiornik dla pary Z. Z przodu kotła znajduje się dymnica, przez którą odchodzi para odlotowa z cylindrów za pomocą dyszy I, co powoduje zwiększenie ciągu dymnego. [podobne: inchcape otomoto, otomoto cieszyn, skoda używane ] status: publish tags: date: Jan 27, 2018

Powiązane tematy z artykułem: inchcape otomoto otomoto cieszyn skoda używane