Obsługa resoru i wahaczy

Obsługa resoru polega na okresowym sprawdzaniu dokręcenia śrub i nakrętek mocujących, stanu gum w obejmach, gumy zderzaka oraz stanu elementów metalowo-gumowych (silentbloków) wciśniętych w ucha resoru. W razie znacznego zestarzenia się gumy, śladów rozwarstwienia oraz stwierdzenia luzów spowodowanych zużyciem gumy silentbloki należy wymienić (w ASO).

W czasie eksploatacji samochodu, zależnie od jej intensywności i rodzaju dróg, po których samochód jest eksploatowany, resor może utracić swe własności sprężyste, wskutek czego zmniejszy się prześwit samochodu, czyli odległość spodu nadwozia w jego najniższym punkcie od powierzchni jezdni.

Przy obciążeniu statycznym samochodu odległość pomiędzy dolną powierzchnią obejmy resoru a nawierzchnią powinna wynosić 171 ± 1 2 m m . Znaczne zmniejszenie się tej odległości wskazuje na trwałe odkształcenia piór resoru. [Zobacz też : skoda używane, otomoto cieszyn, rowiński wajdemajer otomoto]

Oprócz okresowej kontroli warto również sprawdzić stan resoru po szybkiej jeździe po nierównych drogach o złej nawierzchni. W razie stwierdzenia pęknięcia pióra resoru należy oddać samochód do naprawy. Obsługa wahaczy polega na kontroli stanu ich zamocowania oraz sprawdzeniu elastycznych elementów. Tak, jak w resorze uszkodzenia lub zestarzenie gumy kwalifikują silentbloki do wymiany (w ASO). Po każdym nawet pozornie niewielkim wypadku i wtedy, kiedy nie można prawidłowo ustawić kątów kół, należy zdemontować wahacze i sprawdzić w ASO. Wahacze skrzywione lub pęknięte powinny być wymienione.

Powiązane tematy z artykułem: otomoto cieszyn rowiński wajdemajer otomoto skoda używane