Podwozie

Podwozie. Podwoziem parowozu jest silna rama (ostoja) stalowa wraz z zestawami kół. Rama składa się z belek podłużnych połączonych poprzecznicami. Na przedniej tylnej belce poprzecznej znajdują się zderzaki i złącza jak u, wagonów. Rama opiera się za pomocą przymocowanych do niej resorów na maźnicach, w których mieszczą się panewki (łożyska ślizgowe) do przyjęcia osi stalowej zestawów kół, Korbowody osi połączone są wiązaniami. Parowozy wąskotorowe są budowane jako dwu i trzy osiowe, przy czym częściej stosowane są dwuosiowe. Widok parowozu wąskotorowego względu na łatwość przejazdu przez łuki o małych promieniach. Ze względu jednak na stateczność parowozy dwuosiowe wymagają większego rozstawu osi, co utrudnia przejazd przez łuki. Parowozy wąskotorowe są budowane dla szerokości torów 600 i 900 mm, Wśród parowozów należy rozróżnić dwie odmiany, a mianowicie: a) parowozy bez tendra, tzw. tendrzaka, b) parowozy z tendrem. Przy robotach drogowych niemal wyłącznie używane są tendrzaki. Są one korzystniejsze od parowozów z tendrem ze względu na długość lokomotywy, natomiast wadą ich jest to, że w miarę spalania węgla i ubytku wody ze zbiorników umieszczonych z boku kotła zmniejsza się obciążenie na kola pędne. Polski przemysł maszynowy produkuje parowozy typu Ryś i Pole. [przypisy: wypozyczalnia samochodow, Parking lotnisko Pyrzowice, wynajem samochodów Katowice ] status: publish tags: date: Jan 29, 2018

Na dymnicy nasadzony jest komin k zaopatrzony w urzadzenie do tlumienia iskier

Na dymnicy nasadzony jest komin k zaopatrzony w urządzenie do tłumienia iskier. Na kotle, w pobliżu stanowiska maszynisty, znajdują się: manometr z oznaczonym najwyższym ciśnieniem, wodowskaz wskazujący stan wody w kotle, zawory probiercze, urządzenie do zasilania kotła w wodę z tendra najczęściej 2 smoczki (inżektor), gwizdawka parowa, smarownice, zawory spustowe, zawór dmuchawki i piasecznica. Przy zbiorniku na parę znajduje się zawór bezpieczeństwa działający: samoczynnie, gdy tylko ciśnienie pary w kotle dosięgnie dopuszczalnej granicy. W celu ochrony przed utratą ciepła kocioł otoczony jest szczelnym płaszczem z blachy, wolną przestrzeń pomiędzy płaszczem a kotłem wypełnia materiał izolacyjny, np. azbest, wata szklana. Maszyna parowa. Podstawową częścią maszyny parowej są dwa cylindry C ze stalowymi tłokami, uszczelnionymi za pomocą żeliwnych pierścieni. Zależnie od wielkości cylindrów oraz prężności pary w cylindrach ustala się moc parowozu bądź też siłę pociągową mierzoną na obwodzie tłoka napędowego. Siłę pociągową parowozu w Kg oblicza się ze wzoru: p = 11-P gdzie: p – siła pociągowa w kG, 11 – współczynnik sprawności maszyny parowej, wynoszący od 0,75 do 0,90, d – średnica tłoka w cm, p – średnia prężność pary w cylindrze roboczym w k Gzcm2, D – średnica koła napędowego w cm, 1- skok tłoka w cm. Moc parowozu w KM oblicza się ze wzoru: pv N=7,5 gdzie v – prędkość w m/sek, . W zależności od założonej mocy maszyny są dobrane długość i średnica cylindrów, które są umieszczone poziomo i równolegle do osi parowozu zewnątrz ramy (ostoi). Rozrząd pary odbywa się za pomocą stawidła kulisowego. Do uruchomienia stawidła znajduje się na stanowisku maszynisty nastawnica dźwigniowa. [podobne: wynajem samochodów Katowice, wypozyczalnia samochodow warszawa, Wynajem aut Poznań ] status: publish tags: date: Jan 28, 2018