Obsługa sygnału dźwiękowego

Każda dysza spryskiwacza powinna być tak ustawiona, aby przy nacisku na pompkę strumień trafiał w obszar pracy wycieraka i nieco nad wycierak w jego położeniu spoczynkowym (dolnym). W celu ustawienia strumienia dyszy w płaszczyźnie poziomej należy obrócić (ręką) korpus dyszy we właściwe położenie, natomiast regulację w płaszczyźnie pionowej przeprowadza się przez obrócenie (wkrętakiem) części plastykowej, w której jest wykonany otworek dyszy.

Elektryczny sygnał dźwiękowy samochodu 126P jest mocowany na wsporniku w przedniej części nadwozia, we wnęce za płatem czołowym. Dość niskie zamocowanie sygnału wpływa na jego przyspieszone zanieczyszczenie podczas eksploatacji po drogach terenowych, zwłaszcza na nawierzchniach mokrych. [przypisy: mycie podjazdów, Automatyka przemysłowa, auto holowanie ]

Sygnał dźwiękowy wymaga okresowego sprawdzania mocowania oraz czyszczenia, zwłaszcza elektrycznych połączeń przewodów. W razie stwierdzenia uszkodzeń należy wymontować sygnał, po odkręceniu Śrub mocujących i odłączeniu przewodu elektrycznego, i sprawdzić go za pomocą odpowiednich przyrządów (w stacji obsługi).

Samochód Polski FIAT 126P ma czteromiejscowe, dwudrzwiowe nadwozie samonośne zgrzewane z wytłoczek stalowych. Całe nadwozie jest lakierowane i zabezpieczane przed korozją (zanurzeniowo).

Pokrywa silnika mocowana na dolnej krawędzi jest odchylana do tyłu. Czytaj dalej Obsługa sygnału dźwiękowego

Szyny ukladane na lukach powinny byc wygiete do potrzebnej krzywizny w zaleznosci od promienia luku

Szyny układane na łukach powinny być wygięte do potrzebnej krzywizny w zależności od promienia łuku. Przejście z toru o normalnej szerokości do szerokości w łuku i z toru bez przechyłki do pewnej przechyłki oraz na odwrót dokonuje się na prostej przejściowej o długości około 30,0 m bądź też przyjmując na każdy milimetr poszerzenia jeden metr prostej przejściowej. Skrajnia (obrysie). Przy wykonywaniu wszelkich budowli oraz robót torowych pomiary być zawsze zachowane wymiary skrajni. Utrzymanie torów. Czytaj dalej Szyny ukladane na lukach powinny byc wygiete do potrzebnej krzywizny w zaleznosci od promienia luku