Obsługa sygnału dźwiękowego

Każda dysza spryskiwacza powinna być tak ustawiona, aby przy nacisku na pompkę strumień trafiał w obszar pracy wycieraka i nieco nad wycierak w jego położeniu spoczynkowym (dolnym). W celu ustawienia strumienia dyszy w płaszczyźnie poziomej należy obrócić (ręką) korpus dyszy we właściwe położenie, natomiast regulację w płaszczyźnie pionowej przeprowadza się przez obrócenie (wkrętakiem) części plastykowej, w której jest wykonany otworek dyszy.

Elektryczny sygnał dźwiękowy samochodu 126P jest mocowany na wsporniku w przedniej części nadwozia, we wnęce za płatem czołowym. Dość niskie zamocowanie sygnału wpływa na jego przyspieszone zanieczyszczenie podczas eksploatacji po drogach terenowych, zwłaszcza na nawierzchniach mokrych. [przypisy: mycie podjazdów, Automatyka przemysłowa, auto holowanie ]

Sygnał dźwiękowy wymaga okresowego sprawdzania mocowania oraz czyszczenia, zwłaszcza elektrycznych połączeń przewodów. W razie stwierdzenia uszkodzeń należy wymontować sygnał, po odkręceniu Śrub mocujących i odłączeniu przewodu elektrycznego, i sprawdzić go za pomocą odpowiednich przyrządów (w stacji obsługi).

Samochód Polski FIAT 126P ma czteromiejscowe, dwudrzwiowe nadwozie samonośne zgrzewane z wytłoczek stalowych. Całe nadwozie jest lakierowane i zabezpieczane przed korozją (zanurzeniowo).

Pokrywa silnika mocowana na dolnej krawędzi jest odchylana do tyłu. Czytaj dalej Obsługa sygnału dźwiękowego