Skrzyzowanie

Skrzyżowanie. W miejscach skrzyżowania torów buduje się pod kątem prostym lub ostrym odpowiednie skrzyżowanie. Wykonanie skrzyżowania polega na odpowiednim umocowaniu szyn, najlepiej na stalowej płycie, i wzmocnieniu odbojnicami z szyn zapewniających swobodne i bezpieczne przejście obrzeży kół taboru. Jeśli tor główny krzyżuje się z torem o małym ruchu, to skrzyżowanie można wykonać za pomocą mostka nakładanego w kierunku przejazdu pociągu po torze o małym ruchu. Układanie i utrzymanie torów Układanie torów. Układanie torów z gotowych przęseł odbywa się w sposób następujący. Na wózkach platformach dowozi się po kilka przęseł, które układa się od czoła na uprzednio wyrównanym podłożu, zakłada się śruby zakręcając je prowizorycznie. Po ułożeniu odcinka toru z kilkunastu przęseł, reguluje się je w planie przez odpowiednie przesunięcie oraz wysokościowo przez odpowiednie podsypanie gruntem podkładów. Po tych czynnościach dok ręca się śruby. Bardziej pracochłonne jest układanie toru z szyn na podkładach drewnianych, Na przygotowanym podtorzu wyznacza się palikami oś toru, następnie na znacznej długości układa się podkłady prostopadle i symetrycznie do osi w ustalonych odstępach, pamiętając o tym, że odstęp na złączach wynosi 50 cm. Do ułożonych podkładów przymocowuje się szyny za pomocą haków lub wkrętów, sprawdzając stale toromierzem należyty rozstaw szyn. Po przybiciu szyn do podkładów dokręca się ostatecznie śruby w łubkach. Przy układaniu toru należy uważać, aby szyny stały na podkładach pionowo (z ewentualnym nieznacznym pochyleniem do osi toru). Po dokładnym ułożeniu szyn na podkładach łączy się szyny ze sobą łubkami dosuwając nową szynę do poprzednio ułożonej w ten sposób, aby otwory w szynach i łubkach pokrywały się. Pomiędzy szynami na złączach pozostawia się szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 -7- 5 mm, o czym należy pamięt ać przy ewentualnym wierceniu otworów w szyjce szyny. Wielkość szczelin dylatacyjnych zależna jest od długości szyny oraz od temperatury otoczenia w czasie układania toru. [hasła pokrewne: otomoto chojnice, auto gratka, gorlice i okolice ] status: publish tags: date: Jan 23, 2018

Powiązane tematy z artykułem: auto gratka gorlice i okolice otomoto chojnice