Srodki te maja byc wykorzystane planowo, przez wzajemne uzupelnianie sie

Środki te mają być wykorzystane planowo, przez wzajemne uzupełnianie się. Jeżeli już obecnie niektóre przewozy kolejowe przejmuje transport samochodowy, to dzięki temu następuje odciążenie kolei i podnosi się jej wydajność. Samochody przejmują przewozy wartościowych towarów na odległości stosunkowo krótkie, uciążliwe dla transportu kolejowego. W ruchu osobowym kolej zostaje odciążona od uciążliwego ruchu podmiejskiego i miejskiego przynajmniej o tyle, o ile dalszy wzrost tego ruchu przypadnie na autobusy i odciąży linie kolejowe. Należy sądzić, że z biegiem czasu ruch autobusowy przejmie całkowicie ruch lokalny, a wtedy skończy się okres rozbudowy sieci lokalnych kolejek. Jeżeli weźmie się pod uwagę zastosowanie samochodu w gospodarce państw o szeroko rozbudowanym przemyśle motoryzacyjnym (np. ZSRR), można sądzić, że ruch samochodowy rozwiąże wszystkie trudności przewozowe, zbliży miasto do wsi oraz umożliwi szybką i rentowną wymia nę dóbr gospodarczych. Przy tym mechanizacja przemysłu wiejskiego i rolnictwa przez zastosowanie samochodu i ciągnika podniesie wartość produkcji. W związku z tym dostosowana do ruchu samochodowego sieć drogowa, na której można się poruszać szybko, łatwo, bezpiecznie i tanio, jest nie tylko korzystna, lecz i konieczna, i to zarówno dla samego samochodu i związanego z nim przemysłu motoryzacyjnego, jak i dla całej gospodarki narodowej. [podobne: motofrajda, autoryzowany serwis audi warszawa, gorlice i okolice ]

Powiązane tematy z artykułem: autoryzowany serwis audi warszawa gorlice i okolice motofrajda