Szyny ukladane na lukach powinny byc wygiete do potrzebnej krzywizny w zaleznosci od promienia luku

Szyny układane na łukach powinny być wygięte do potrzebnej krzywizny w zależności od promienia łuku. Przejście z toru o normalnej szerokości do szerokości w łuku i z toru bez przechyłki do pewnej przechyłki oraz na odwrót dokonuje się na prostej przejściowej o długości około 30,0 m bądź też przyjmując na każdy milimetr poszerzenia jeden metr prostej przejściowej. Skrajnia (obrysie). Przy wykonywaniu wszelkich budowli oraz robót torowych pomiary być zawsze zachowane wymiary skrajni. Utrzymanie torów. Najczęstszymi uszkodzeniami torów są ich odkształcenia w płaszczyźnie poziomej co powoduje zwiększenie oporów ruchu i powstawanie wykolejeń, a tym samym jest powodem poważnych strat robocizny, czasu i materiału. Uszkodzenia te usuwamy przez prostowanie szyn, nasuwanie torów za pomocą łomów i drągów, osadzenie podkładów przez podbijanie ich czoła materiałem podsypki lub zabezpieczenie podkładów przed przesunięciem się przez wbicie pal. P rzy poważniejszych odkształceniach szyn trzeba je zdjąć, wyprostować i ponownie założyć lub wymienić. Odkształcenie się torów w płaszczyźnie pionowej, jak np. zapadnięcie się jednej z szyn na pewnym odcinku poniżej niwelety, wywołuje przechyłkę toru Lub zapadnięcie się całego toru. Wyboje pod podkładami na złączach, powstające przeważnie z braku odwodnienia, powodują rozrzedzanie i wyciskanie gruntu z pod podkładu oraz dalsze napływanie wody i rozmiękczanie gruntu. Uszkodzenia te wywołują dalsze odkształcenia toru me tylko w płaszczyźnie pionowej, ale i trwałe odkształcenia szyn, jak np. odrywanie się ich od podkładów, co przyczynia się do znacznego powiększenia oporów ruchu, uszkodzenia taboru i wykolejenia ze wszystkimi jego następstwami. Uszkodzenia te usuwamy przez podbijanie podkładów materiałem balastu oraz przez odwadnianie torów rowkami, zwłaszcza miejsc przy złączach. Niezależnie od tego tory należy stale czyścić i us uwać z nich rozsypywane materiały w czasie transportu. Ważną rzeczą w konserwacji torów jest sprawdzanie prawidłowego i mocnego w bicia szyniaków oraz dokręcenia śrub na złączach. Szczególną opieką należy otaczać zwrotnice, obrotnice i wszelkiego rodzaju skrzyżowania torów. [patrz też: gorlice i okolice, skoda używane, audi używane z salonu ] status: publish tags: date: Jan 25, 2018

Powiązane tematy z artykułem: audi używane z salonu gorlice i okolice skoda używane